ചുറ്റുവട്ടം

ഈ  സീസണിലെ  ഷാങ്ങ്ഹായിലെ  അവസാനത്തെ  ശനിയാഴ്ച  ഒരു തേനീച്ചയുടെ  പിന്നാലെ  ഞാൻ  ചെവലഴിച്ചു .കഴിഞ്ഞ  കുറേ  കാലമായി  വസിച്ചിരുന്ന  അപ്പാർറ്റ്മെണ്ടിന്റെ  ചുറ്റുവട്ടം  നന്നായി  നടന്നു  കണ്ടു. ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന അംബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ സിറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയ ജീവിയുടെ മനോഹരമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ .

ഭൂതകാലത്തിൻറെ ഭാണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലാതെ , ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള ആകുലകതകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പൂവിലേക്കുള്ള പ്രയാണം .

തേനീച്ച തേനീച്ച തേനീച്ച  Bee on flower Bee, Spring

തേനീച്ച

Advertisements
ചുറ്റുവട്ടം